Internet of things

Världen kommer att förändras med Internet of Things, processer blir effektivare och nya tjänster skapas för oss konsumenter. Vi hjälper er att utveckla tjänster, portaler, mobilappar och framförallt att analysera all data så att ni kan minska kostnader, effektivisera och hitta nya affärsmodeller.

Case

Vi är stolta över våra kunder, och att vi hjälp dem med att minska kostnader, effektivisera och hitta nya affärsmöjligheter.

Dome of Visions

Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en geodetisk kupol på 1960-talet.

Kundens situation och behov
För att veta behöver man mäta och analysera. Dome of Visions i Aarhus kopplade in smart styrning av ljus, närvarokontroller osv. Men med den utrustning de köpte in, fanns det inget sätt att samla in data från utrustningen.

Denna lösning byggde vi
Vi satte upp Ericssons AppIoT plattform och samlade in all data från de olika sensorerna som kunden köpte in. SmartThings, Sens, kameror etc.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Genom att nyttja molntjänster kan DomeofVisions.dk få en snabb överblick och insikt på hur domen mår, samt lära sig mycket mer om lufttemperatur och luftfuktighet i den byggda arkitekturen.

Video på Dome Of Visions

Anticimex

Vi kontaktades av Anticimex när de behövde en partner för att ta sin lösning SMART till molnet.

Kundens situation och behov
Efterfrågan på Anticimex SMART har accelererat sedan start och lösningen behövde flyttas till molnet, både för skalbarhet, men även för integration i Anticimex källsystem och långsiktiga molnstrategi.

Denna lösning byggde vi
Med Microsoft Azure IoT Suite flyttade vi Anticimex fortsatta utvecklingsarbete till molnet. Utvecklingen sker fortlöpande och Anticimex drar nytta av Azures tjänster för analys, visualisering och skalbarhet.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Genom att nyttja molntjänster kan Anticimex få en snabb överblick på och insikt i hur fällorna mår, om det behövs tömning av dem eller om det behövs service av fällorna.

Video på Anticimex Smart

Östersunds Kommun

Situation och behov
Östersunds kommun har en vision om att de äldre ska få en bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att sätta individen i centrum och öka kunskapen om densamma. Många gånger ger möjligheten att kunna bo kvar hemma längre både en högre livskvalitet för individen och ett mer effektivt användande av kommunens resurser.

Kommunen ville på ett innovativt sätt utforska hur man med hjälp av sensorer kan skapa en tryggare miljö, där rätt insatser sätts in i rätt tid och samtidigt ger individen en högre livskvalitet och ett ökat självbestämmande.

Denna lösning byggde vi
Baserat på Sigmas förslag om en öppen IoT-plattform skapades ett ekosystem, där ett antal behov och utmaningar inom vård och omsorg adresserades. Plattformen hanterar olika sensorer och kan därmed möta behov kring larmhantering, hälsoparametrar och data, som kan kopplas in och användas av de olika yrkesgrupperna inom vård och omsorg, utifrån deras specifika uppdrag. Data kan konsumeras i appar, hemsidor eller verktyg för verksamhetsanalys och byggas på varefter verksamheten utvecklas och nya behov uppstår.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Genom att använda en öppen IoT-plattform får kommunen möjlighet att arbeta innovativt och addera teknik efter hand för att lösa sina behov. Genom att arbeta med en plattform som är öppen och som formas av användarna undviker man system i stuprör och ett system för varje behov vilket i vanliga fall snabbt leder till en ohållbar arbetssituation för medarbetaren som ska hantera en app eller websida för varje informationsinhämtning. Nu är det möjligt att hämta ut data som presenteras och integreras i den digitala arbetsplatsen utifrån medarbetaren. Något som är avgörande i framtidens digitaliserade vård.

Östersunds Kommun

Appiot by Ericsson

Vi har sedan ett par år hjälpt Ericsson AB att utveckla en IoT-plattform som fick namnet AppIoT.

Kundens situation och behov
Det har en längre tid funnits M2M-lösningar och plattformar på marknaden. Ericsson kontaktade Sigma för att få hjälp att snabbt sätta en strategi och ta fram en kraftfull och framtidssäkrad IoT-plattform för den globala marknaden.

Denna lösning byggde vi
Vi utvecklade en plattform som nyttjar Microsoft Azures molntjänster och tjänster för IoT, men som även ärintegrerad med andra världsunika tjänster och produkter som Ericsson tillhandahåller. Utvecklingen sker fortlöpande och Ericssons kunder kan dra nytta av Azures tjänster för analys, visualisering och skalbarhet.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Ericsson har idag en av den globala marknadens mest kraftfulla IoT-plattformar. Plattformen stödjer både vertikala och horisontala IoT-flöden. Ericsson har även ett ekosystem på plats av förintegrerad hårdvara och slutanvändarapplikationer.

Appiot by Ericsson

Coala Life

Molnlösning och tillhörande IT-lösningar för Coala Heart Monitor.

Situation och behov
Coala Life är ett medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Coala Heart Monitor är en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. När lösningen skulle tas fram valde Coala Life Sigma till strategisk partner för utveckling av en molnlösning och tillhörande IT-lösningar.

Denna lösning byggde vi
Coala Life har tagit fram tekniken tillsammans med framstående forskare, kardiologer och samarbetspartners och vi på Sigma har varit delaktiga i teknikutvecklingsarbetet. Coala Heart Monitor registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens, snabbt och enkelt via avancerade membran, genom att den placeras mot hjärtat i 30 sekunder, följt av en referensmätning med tum-EKG. Analys av hjärtljud och EKG genomförs i realtid i molnet baserat på algoritmer. Användaren får på bara några sekunder reda på hur hjärtat mår, så att eventuella symptom kan upptäckas i tid.

Detta resultat uppnådde kunden med vår lösning
Coala Life har lanserat sin lösning Coala Heart Monitor på marknaden och tilldelades eHealth Award 2017 på Vitalis, Nordens ledande ehälso-mässa.

circle-image.jpg

Vill du veta mer?

David Österlindh
Senior Director
david.osterlindh@sigma.se
+46 (0)733 51 48 24

Kontakta oss

Expect a better tomorrow

Sigma is a leading consulting group with an objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 4,600 employees in fourteen countries. Sigma is owned by Danir, held by the Dan Olofsson family.

The Danir Group
CONTACT

Nexer/Sigma IT, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, Sweden info@sigma.se